< Povratak

Privremena regulacija prometa u Ulici Hrvatskih knezova u Kaštel Gomilici

Obavijest Cestara

"Sukladno projektu privremene regulacije prometa oznake T.D. 05-01/24 i suglasnosti za uspostavu regulacije prometa u ulici Hrvatskih knezova, ovim Vas putem obavještavam da smo dana 12.02.2024.godine krenuli sa izvođenjem radova i to sa fazom 5 prema projektu regulacije prometa. Očekivano trajanje radova pod fazom 5 je do 15.03.2024."