< Povratak

Privremena regulacija prometa na dijelu Ulice Put Blata i Ulice Marina Studina

Obavijest HEP-a

"Ovim putem Vas obavještavamo o početku izvođenja radova na izgradnji KB 1 kV IZ TS 20(10)/0,4 KV "KAŠTEL NOVI 1" PRIKLJ. A. DOLJANIN, a sve u svrhu priključenja novog korisnika mreže, datuma 06.05.2024. godine (ponedjeljak), na dijelu Ulice Put Blata i Ulice Marina Studina"

Građevinski radovi obuhvaćaju iskop kanala u trupu ceste, polaganje kabela, nasipanje kanala i asfaltiranje.

Izvođenje radova podijeljeno je u četiri (4) etape.

Etapa 1 obuhvaća područje u dužini od cca 80 m. Radovi se izvode u Ulici Put Blata, od postojeće TS u smjeru sjevera. Tijekom izvođenja radova zabranit će se promet za sva vozila osim vozila gradilišta navedenim područjem.

Etapa 2 obuhvaća područje u dužini od cca 100 m od završetka Etape 1. Tijekom izvođenja radova zabranit će se promet za sva vozila osim vozila gradilišta navedenim područjem.

Etapa 3 obuhvaća područje u dužini od cca 100 m od završetka Etape 2. Radovi se izvode u dijelu Ulice Put Blata do raskrižja s Ulicom Marina Studina . Tijekom izvođenja radova zabranit će se promet za sva vozila osim vozila gradilišta navedenim područjem.

Etapa 4 obuhvaća područje u dužini od cca 130 m od završetka Etape 3. Radovi se izvode u dijelu Ulice Marina Studina, od raskrižja s Ulicom Put Blata u smjeru zapada . Tijekom izvođenja radova zabranit će se promet za sva vozila osim vozila gradilišta navedenim područjem.

Očekivano minimalno vrijeme trajanja izvođenja radova je 30 dana.