< Povratak

Predložite projekte za Kaštelansko kulturno ljeto 2021.

Ukoliko to bude dozvoljavala epidemiološka situacija, Grad Kaštela će u srpnju i kolovozu 2021. godine organizirati Kaštelansko kulturno ljeto. Kako bi osigurao kvalitetne glazbene, dramske, plesne, izložbene i druge sadržaje u okviru kulturnog programa, koji su od javnog interesa za građane Kaštela te obogaćuju turističku ponudu, Grad Kaštela objavljuje Javni poziv za predlaganje projekata za Kaštelansko kulturno ljeto 2021. i ovim putem poziva zainteresirane da dostave svoje prijedloge.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni poziv imaju sve registrirane udruge građana, ustanove u kulturi, samostalni umjetnici, fizičke osobe, kulturno-umjetničke organizacije ili drugi predlagatelji, koji mogu jamčiti da će osigurati izvođenje predloženog programa prema usvojenom rokovniku i pravilima struke, što će se utvrditi pojedinačnim ugovorima.

U cilju što bolje pripreme i same organizacije potrebno je da se prijedlozi svih događanja za program Kaštelanskog kulturnog ljeta dostave najkasnije do 23. travnja 2021. godine.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa provodi Kulturno vijeće Grada Kaštela, a Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove utvrđuje konačni prijedlog programa Kaštelanskog kulturnog ljeta. Grad Kaštela će odabrati najkvalitetnije programe, kojima će pružiti podršku u organizaciji i sufinanciranju u skladu s raspoloživim sredstvima u proračunu i donesenim programom.

Prijave se podnose na odgovarajućem obrascu, što možete preuzeti uz ovaj Poziv ili u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove .

Popunjene (putem računala) i potpisane obrasce dostaviti na adresu Grada Kaštela, Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove, Braće Radić 1 Kaštel Sućurac 21212.

Ovaj je poziv objavljen na službenim stranicama Grada Kaštela (www.kastela.hr) i na oglasnoj ploči Grada Kaštela, u prizemlju zgrade Grada u Kaštel Sućurcu.