< Povratak

Predložite projekte za Kaštelansko kulturno ljeto 2021.

Ukoliko to bude dozvoljavala epidemiološka situacija, Grad Kaštela će u srpnju i kolovozu 2021. godine organizirati Kaštelansko kulturno ljeto. Kako bi osigurao kvalitetne glazbene, dramske, plesne, izložbene i druge sadržaje u okviru kulturnog programa, koji su od javnog interesa za građane Kaštela te obogaćuju turističku ponudu, Grad Kaštela objavljuje Javni poziv za predlaganje projekata za Kaštelansko kulturno ljeto 2021. i ovim putem poziva zainteresirane da dostave svoje prijedloge.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni poziv imaju sve registrirane udruge građana, ustanove u kulturi, samostalni umjetnici, fizičke osobe, kulturno-umjetničke organizacije ili drugi predlagatelji, koji mogu jamčiti da će osigurati izvođenje predloženog programa prema usvojenom rokovniku i pravilima struke, što će se utvrditi pojedinačnim ugovorima.

U cilju što bolje pripreme i same organizacije potrebno je da se prijedlozi svih događanja za program Kaštelanskog kulturnog ljeta dostave najkasnije do 23. travnja 2021. godine.

NAPOMENA: Rok prijave produžen do 18. svibnja 2021. 

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa provodi Kulturno vijeće Grada Kaštela, a Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove utvrđuje konačni prijedlog programa Kaštelanskog kulturnog ljeta. Grad Kaštela će odabrati najkvalitetnije programe, kojima će pružiti podršku u organizaciji i sufinanciranju u skladu s raspoloživim sredstvima u proračunu i donesenim programom.

Prijave se podnose na odgovarajućem obrascu, što možete preuzeti uz ovaj Poziv ili u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove .

Popunjene (putem računala) i potpisane obrasce dostaviti na adresu Grada Kaštela, Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove, Braće Radić 1 Kaštel Sućurac 21212.

Ovaj je poziv objavljen na službenim stranicama Grada Kaštela (www.kastela.hr) i na oglasnoj ploči Grada Kaštela, u prizemlju zgrade Grada u Kaštel Sućurcu.