< Povratak

Poziv organizacijama civilnog društva za zaštitu okoliša

Ministrica zaštite okoliša i prirode, dr. sc. Mirela Holy, poziva predstavnike organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša i prirode na radni sastanak, koji će se u povodu Dana planeta Zemlje i godišnjeg druženja s organizacijama civilnog društva održati na Plitvičkim jezerima u kongresnoj dvorani hotela Jezero u nedjelju, 22. travnja 2012. godine. Predviđeno vrijeme trajanja sastanka je od 10 do 13 sati. Radni naslov sastanka glasi: 'Nova politika Ministarstva zaštite okoliša i prirode u pripremi novih zakona: Zakon o otpadu, Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o zaštiti prirode'. Sudjelovanje na tematskom sastanku potrebno je potvrditi na broj telefona 01/ 3717-144 ili na adresu elektroničke pošte: jasmina.serdar@mzoip.hr.