< Povratak

POTPORE TRADICIJSKIM I UMJETNIČKIM OBRTIMA

kovacnicaMinistarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva objavilo je, 12.ožujka 2010.godine, poziv za projekt "Razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta" za 2010. god.

Zainteresirani se mogu javiti Ministarstvu, a osnovni uvjeti su da korisnik potpora ima sjedište na području Hrvatske, da ima najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika, da je podmirio obveze prema državi i zaposlenicima, te da je namjenski opravdao bespovratna sredstva dobivena u 2009. godini.

POTPORE ZA TRADICIONALNE I UMJETNIČKE OBRTE