< Povratak

Početak pristupanja radovima na sanaciji elektroničko komunikacijske infrastrukture u Kaštel Starom

Obavijest iz Konektora

"Obavještavamo Vas o početku pristupanja radovima na sanaciji EKI sukladno lokaciji i Suglasnosti Grada Kaštela kako slijedi;

  • Kaštel Stari, približan raspon na adresama ulica Put Šušnjara kod k. br. 30 I Put sv. Jurja kod k. br. 68

Odobrenje od 26. travnja 2023. g.,  KLASA: 360-02/23-01/0016, urbroj: 2181-4-02-01/10-23-62

Početak radova je predviđen za 23. svibnja 2023. g., a  predviđeno trajanje radova je do 26. svibnja 2023. g."