< Povratak

Održana 3. sjednica Gradskog vijeća Kaštela

Kaštelanski gradski vijećnici zasjedali su na 3. sjednici Gradskog vijeća. Nakon usvajanja zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća i vijećničkih pitanja, vijećnici su usvojili Strategiju kulturnog razvitka grada Kaštela. Strategiju je izradila tvrtka Urbanex iz Splita, a riječ je o dokumentu kojemu će jedan od ključnih elemenata biti povlačenje sredstava iz EU fondova i to u vremenskom razdoblju od 2017. - 2023. godine. Izvještaje o svom radu u 2016. godini podnijeli su ravnatelji gradskih ustanova – Muzeja grada Kaštela, Gradske knjižnice, Dječjeg vrtića Kaštela i Javne ustanove športski objekti, nakon čega su vijećnici prihvatili izvješća. Također, vijećnici su usvojili i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine. Prihodovna strana iznosi 54,8 milijuna kuna, odnosno 37,89 posto u odnosu na planirani prihod za cijelu godinu, dok je strana koja se odnosi na rashode 53,4 milijuna, odnosno 33,73 posto od planiranih ukupnih rashoda za ovu godinu. Vijećnici su dali suglasnost za osnivanje Razvojne agencije Grada Kaštela koja će se baviti povlačenjem sredstava iz EU fondova, poticanjem razvoja gospodarstva i organizacija civilnog društva, pratit će provedbe gradskih strategija, koordinirati izradu akcijskih planova, poticati razvojne projekte i pružati savjetodavnu i tehničku pomoć u pripremi projekata. Gradonačelnik Denis Ivanović objasnio je da neće biti novog zapošljavanja i dodatnih troškova, nego će za ravnatelja Agencije biti postavljena jedna od tri osobe koje sada rade na EU fondovima. Funkcija ravnatelja bit će najprije volonterska, dok Agencija kroz projekte ne pronađe sredstva, nakon čega će se financirati iz uprihođenih sredstava. Gradsko vijeće Kaštela, između ostalog, razriješilo je dosadašnje i imenovalo nove članove upravnih vijeća gradskih ustanova.