< Povratak

Objavljene kandidacijske i zbirne liste za izbore vijeća mjesnih odbora 2018.

Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora objavilo je pravovaljane kandidacijske i zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kaštela koje možete pogledati ovdje.