< Povratak

Obavijest predlagateljima kandidacijskih lista

            1. Ministarstvo pravosuđa i uprave i Općinski sud u Splitu su omogućili izdavanje potvrda iz kaznene evidencije za kandidate predložene na kandidacijskim listama političkih stranaka i grupe birača za izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Kaštela.

            2. Sukladno tome  uz prijedloge kandidacijskih liste političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača umjesto uvjerenja Općinskog suda da se ne vodi kazneni postupak uz prijedloge kandidacijskih liste dostavlja se potvrda iz kaznene evidencije te se mijenjaju točka 3. i točka 4. Obavijesti predlagateljima kandidacijskih lista od 26. kolovoza 2022. i glase:

                         3. Uz prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka (VMO – 1) dostavlja se:

            - očitovanje o prihvaćanju kandidature za svakog predloženog kandidata na kandidacijskoj listi ( obrazac VMO-4) ovjereno kod javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva      

            -   potvrda iz kaznene evidencije za svakog predloženog kandidata na kandidacijskoj listi

             - specijalna punomoć osobe ovlaštene za podnošenje prijedloga, ako prijedlog ne potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje političke stranke

            - međusobni sporazum političkih stranaka, ako prijedlog dviju ili više političkih stranaka potpisuje osoba  ovlaštena tim sporazumom

                        4. Uz prijedlog kandidacijske liste grupe birača (VMO – 2) dostavlja se:

            -  očitovanje o prihvaćanju kandidature za svakog predloženog kandidata na kandidacijskoj listi ( obrazac VMO-4) ovjereno kod javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva      

            -   potvrda iz kaznene evidencije za svakog predloženog kandidata na kandidacijskoj listi

            - obrazac VMO-3 na kojem su birači kao ovlašteni predlagatelji kandidacijske liste za pravovaljanost prijedloga liste dužni prikupiti najmanje 30 potpisa birača koji predlažu kandidacijsku listu grupe birača i koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.

            3. Potvrde iz kaznene evidencije izdaje Općinski sud u Splitu i to:

            Radnim danom:  od 08:00  do 15:00 sati

            08. rujna 2022.:  od 08:00 do  24:00  sata

            Potrebna dokumentacija:

            - ispuniti obrazac VII a ( Zahtjev za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije)

            - priložiti fotokopiju važeće osobne iskaznice ili putovnice

            - ovjerena punomoć (ukoliko se traži potvrda za drugu osobu potrebno je priložiti punomoć ovjerenu od javnog bilježnika)

            Osim na sudu, potvrda se može dobiti i putem sustava  e-Građani.

            4. Obavijest o izdavanju potvrda iz kaznene evidencije za potrebe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Kaštela objavljena je i na mrežnoj stranici Općinskog suda u Splitu

https://sudovi.hr/hr/osst

            Zahtjev za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije – obrazac VII a možete preuzeti na mrežnoj stranici Grada Kaštela na poveznici:

   https://www.kastela.hr/novosti/clanak/izbori-za-clanove-vijeca-mjesnih-odbora-2022