< Povratak

OBAVIJEST O KOMUNALNOJ NAKNADI

panorama1Prijavite svoje nekretnine
Vlasnici nekretnina na području Grada Kaštela, za koje nisu dobili rješenja o komunalnoj naknadi, dužni su prijaviti te nekretnine u Gradsku upravu Kaštela.Građani, koji imaju u vlasništvu stanove, poslovne prostore, garaže, zemljište koje se koristi u poslovne svrhe, neizgrađeno građevinsko zemljište i sl., a iz nadležnog Upravnog odjela Gradske uprave Kaštela nije im na kućnu adresu stiglo rješenje o visini komunalne naknade, moraju sami prijaviti svoju nekretninu kako ne bi platili kaznu. Kazna za neprijavljivanje iznosi koliko i godišnja komunalna naknada.

Ovdje možete skinuti i formular koji je potrebno ispuniti i dostaviti na Protokol Grada. Isti formular možete dobiti na 3. ili 4. katu Gradske uprave, a za sve eventualne nejasnoće kod popunjavanja obrasca obratite se u sobu br. 10 na 3. katu.

Prijava_stambenog_prostora_u_evidenciju_obveznika_komunalne_naknade.pdf