< Povratak

Natječaj za sredstva u poljoprivredi

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je osmi javni natječaj za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ i Mjeru 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda“. Rok za podnošenje prijava je od 16. svibnja do 2. srpnja 2012. godine. Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 55/12, a dostupan je i na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr), gdje se nalaze obrasci i Vodiči za korisnike za ove mjere. Pravilnici o provedbi navedenih mjera su objavljeni u Narodnim novinama broj 54/12, a dostupni su i na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr). Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se prijave na raspisane natječaje te da se za sve informacije i pitanja slobodno obrate Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvu poljoprivrede na e-mail adrese: info@apprrr.hr i ipard@mps.hr Mjera 101: ulaganja u poljoprivredna gospodarstva Prihvatljivi prijavitelji: Poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a, 100 posto u privatnom vlasništvu ili do 25 posto u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba. Prihvatljivi sektori za Mjeru 101: sektor mljekarstva,sektor govedarstva, sektor svinjogojstva, sektor peradarstva, sektor jaja, sektor voća i povrća, sektor žitarica i uljarica. NOVOSTI U MJERI 101: - pojednostavljeni kriteriji kao dokaz o stručnoj osposobljenosti za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću; - uvršten sektor gljivarstva – od 500 do 10.000 m2 podne površine na kraju ulaganja – prije unutar Mjere 302 (do 2000m2). - izmijenjene/ nadopunjene liste prihvatljivih izdataka za određene sektore ulaganja Mjera 103: ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda Prihvatljivi prijavitelji: Obrt, trgovačka društva i zadruge, obveznici PDV-a u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća, kao i oni u rangu poduzeća s manje od 750 zaposlenih (obveznici IPPC direktive) ili s godišnjim prometom koji ne prelazi 200 milijuna eura, s manje od 25% državnog vlasništva, odnosno vlasništva jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.   Prihvatljivi sektori za Mjeru 103: sektor mlijeka i mljekarstva, sektor prerade mesa, sektor ribarstva, sektor prerade voća i povrća, sektor vinarstva, sektor maslinovog ulja. NOVOSTI U MJERI 103: - minimalna vrijednost prihvatljivih ulaganja u sektoru maslinovog ulja smanjena na 13.500 EUR (100.000 HRK); - sektor prerade mlijeka i mesa: izgradnja novih pogona prihvatljiva samo ako postojeći kapaciteti ne mogu biti usklađeni s standardima Zajednice. Postojeći kapaciteti moraju biti zatvoreni na kraju ulaganja. - izmijenjene/nadopunjene liste prihvatljivih izdataka za određene sektore ulaganja