< Povratak

Koronavirus – info linije

U nastavku su svi važni telefonski brojevi na koje građani mogu dobiti informacije vezane za koronavirus

Stožer civilne zaštite Grada Kaštela 

civilnazastita@kastela.hr

Zahtjevi za izdavanjem propusnica šalju se na e-mail adresu

czpropusnice@kastela.hr

 

Informacije o korona virusu i savjeti o postupanjima

Jedinstveni broj na razini države - 113

Hrvatski zavod za javno zdravstvo - 091/468-3032 i  099/468-3001
(svaki radni dan od 8 do 22 sata te vikendom od 8 do 14 sati) 

Dežurni epidemiolog – 098/227-753                                                            i

Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije  091/151-2003

Pomoć građanima u dostavi namirnica i lijekova

Crveni križ Kaštela - 021/224-472
(od ponedjeljka do petka od 8 do 15 sati)

Volonterska inicijativa dostave namirnica   098/777-177

Prijave prekršitelja

Nepridržavanje postupka  samoizolacije  - 112

Nepoštivanje Odluke o mjerama ograničavanja 

- Policija - 192
- Voditelj komunalnog redarstva Grada Kaštela - 091/601 9779