< Povratak

JEDINSTVENA POŠTA KAŠTELA

postaIvan Akrap, potpredsjednik Pošte za Splitsko-dalmatinsku županiju, posjetio je gradonačelnika Josipa Berketa, kako bi razgovarali o daljnjoj suradnji i poboljšanju dosadašnjeg rada.„Grad Kaštela je dugogodišnji komitent Hrvatske pošte, zbog čega smo vam na raspolaganju kako bismo probleme zajednički rješavali“, kazao je gosp. Akrap, navodeći nedostatak kućnih brojeva kao svakodnevni problem poštara. Kako od 2013. godine nastupa potpuna liberalizacija poštanskog tržišta razumljivo je što i Hrvatska pošta želi uspostaviti još bolju suradnju s jedinicama lokalne samouprave.

Gradonačelnik Berket je izvjestio gosp. Akrapa o izradi kućnih brojeva, te je naglasio kako bi Kaštela, umjesto sadašnjih šest, trebala imati jedinstveni naziv za svoju poštu, a da brojevi poštanskih ureda ostanu kao i do sada.