< Povratak

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Kaštela

Grad Kaštela objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) radi utvrđivanja Liste reda prvenstva, a predmet poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Kaštela, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji.

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a imaju građani – državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Grada Kaštela u trenutku podnošenja zahtjeva za kupnju stana.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Grada Kaštela na adresi Braće Radića 1, 21212 K. Sućurac ili na WEB stranici Grada Kaštela-www.kastela.hr.

Zahtjev za kupnju stana, s traženom dokumentacijom u prilogu, dostavlja se u zatvorenoj omotnici isključivo poštom do zaključno 05. ožujka 2021.godine na adresu: Grad Kaštela, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac, uz naznaku: „Ime, prezime i adresa-Zahtjev za kupnju stana po Programu POS-NE OTVARAJ“.

Bodovanje i uvrštavanje na Listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Kaštela.

Prijedlog Liste reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Kaštela.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste reda prvenstva i obavljeno bodovanje, odnosno neuvrštavanje na Listu reda prvenstva.

Prigovor se podnosi putem Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Kaštela u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Kaštela, a o osnovanosti prigovora odlučuje Gradonačelnik.

Konačna lista reda prvenstva se objavljuje na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Kaštela, po donošenju odluke o podnesenim prigovorima.

Pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu maja.brkic@kastela.hr ili na telefon 021/205-223.

Detaljnije o uvjetima Javnog poziva pročitajte u priloženim dokumentima i obrascima