< Povratak

Javni poziv za financiranje programa i projekata u kulturi od javnog interesa za grad Kaštela u 2022. godini

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijedloga programa i projekata u kulturi za 2022. godinu, koji su od javnog interesa za grad Kaštela.

U proračunu Grada Kaštela za 2022. godinu, za Program javnih potreba u kulturi u 2022. godini planirano je ukupno 1.300.000,00 kuna za sufinanciranje programa i projekata u kulturi grada Kaštela.

Sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Grada Kaštela, Programu javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2022. godinu i Kriterijima za ocjenjivanje programa i projekata sufinancirat će se programi i projekti u sljedećim djelatnostima:

 • glazbena, glazbeno-scenska i plesna
 • kazališna
 • književno-nakladnička i knjižničarska
 • muzejsko-galerijska i likovna
 • filmska
 • manifestacije sa sadržajima koji spadaju u djelatnosti u kulturi
 • zaštita i obnova kulturne i prirodne baštine

Pravo podnošenja prijava imaju ustanove i udruge u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture.

Kulturno vijeće neće stručno procjenjivati one prijave čiji prijavitelji nisu na vrijeme podnijeli izvještaj o realizaciji projekata/programa sufinanciranih iz proračuna Grada Kaštela, odnosno koji su u 2021. godini nenamjenski trošili donirana financijska sredstva.

Prijave se podnose isključivo na obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama www.kastela.hr

Natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati poštom, preko dostavljača ili osobno u Pisarnicu na sljedeću adresu: Grad Kaštela, Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac 21212 .

Javni poziv je otvoren od 16. prosinca 2021. do 16. siječnja 2022. godine.

Prijave koje nisu ispisane računalom na odgovarajućem obrascu, potpisane od ovlaštene osobe i dostavljene u tiskanom obliku u navedenom roku te kojima nedostaje neki od traženih priloga (obrazaca), Kulturno vijeće grada Kaštela neće razmatrati. 

Obvezna dokumentacija za prijavu na ovaj Javni poziv:

 • Obrazac 1. Prijava programa/projekta
 • Obrazac 2. Proračun programa/projekta
 • Obrazac 3. Izjava o partnerstvu (ako je primjenjivo)
 • Obrazac 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Obrazac 5. Izjava o ispunjenju obveza iz prethodnih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Kaštela

Nakon provedene administrativne provjere i stručne ocjene, svi prihvaćeni programi i projekti objavit će se na mrežnim stranicama Grada Kaštela, a prijavitelji čiji projekti ne budu prihvaćeni dobit će o tome pisanu obavijest putem elektroničke pošte. Nezadovoljni prijavitelji mogu podnijeti prigovor u roku 8 dana od dana dostave pisane obavijesti.

Pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu antonija.crnjak@kastela.hr .

Upute za prijavitelje i propisani obrasci sastavni su dio ovog Poziva.

Prije ispunjavanja obrazaca pažljivo pročitajte Upute za prijavitelje.