< Povratak

Javni poziv za financiranje programa i projekata u kulturi od javnog interesa za grad Kaštela u 2020. godini

Grad Kaštela objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata u kulturi od javnog interesa za grad Kaštela u 2020. godinu. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijedloga programa i projekata u kulturi za 2020. godinu koji su od javnog interesa za grad Kaštela. U proračunu je planirano ukupno 2.050.000,00 kuna za sufinanciranje programa i projekata u kulturi grada Kaštela.

Sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Grada Kaštela, Programu javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2020. godinu i Kriterijima za ocjenjivanje programa i projekata sufinancirat će se programi i projekti u sljedećim djelatnostima: glazbena, glazbeno-scenska i plesna, kazališna, književno-nakladnička i knjižničarska, muzejsko-galerijska i likovna, filmska, manifestacije sa sadržajima koji spadaju u djelatnosti u kulturi, zaštita i obnova kulturne i prirodne baštine.

Javni poziv je otvoren od 25. studenoga do 27. prosinca 2019. godine.

Prijave se podnose isključivo na obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama www.kastela.hr

Natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati poštom, preko dostavljača ili osobno u Pisarnicu na sljedeću adresu: Grad Kaštela, Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac 21212 .