< Povratak

Javni poziv za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata koji su od javnog interesa za Grad Kaštela u 2022. godini

Grad Kaštela objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi,  zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata koji su od javnog interesa za Grad Kaštela u 2022. godini

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava programa i projekata iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite te djelatnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata na području grada Kaštela  (u daljnjem tekstu: Grad )  u 2022. godini koji su od javnog interesa za Grad Kaštela.

Grad će u 2022. godini dodatno sufinancirati provedbu programa/projekata iz sljedećih područja:

  1. Socijalna skrb
  2. Zdravstvena zaštita i unapređenje zdravlja
  3. Socijalna i pravna zaštita hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Za financiranje projekata i programa u okviru ovog Javnog poziva planiran je iznos od  1.620.000,00 kuna.

Ukupno planirana  sredstva u području   socijalne skrbi su 700.000,00 kn.

Ukupno planirana  sredstva u području zdravstvene zaštite i unapređenja zdravlja su 300.000,00 kn.

Ukupno planirana  sredstva u području socijalna i pravna zaštita hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji su 620.000,00 kn.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju udruge građana koje obavljaju djelatnost iz područja navedenih u glavi II. te pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja socijalne skrbi.

Prijava programa/projekata treba biti izrađena sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Javnog poziva.

Prijave se podnose isključivo na obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama www.kastela.hr  

Natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati poštom, preko dostavljača ili osobno u Pisarnicu na adresu: Grad Kaštela, Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove, Braće Radić 1. , 21 212 Kaštel Sućurac.

Javni poziv je otvoren od 21. prosinca 2021. do 21. siječnja 2022.

Prijave koje nisu napisane računalom na odgovarajućem obrascu, potpisane od ovlaštene osobe i dostavljene u tiskanom obliku u navedenom roku, kao i one kojima nedostaje neki od traženih priloga (obrazaca) neće se razmatrati.

Pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu darko.opacak@kastela.hr .