< Povratak

Javni poziv za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata koji su od javnog interesa za Grad Kaštela u 2021. godini

Grad Kaštela objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata koji su od javnog interesa za Grad Kaštela u 2021. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava programa i projekata iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite te djelatnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata na području grada Kaštela u 2021. godini koji su od javnog interesa za Grad Kaštela.

 Grad će u 2021. godini dodatno sufinancirati provedbu programa/projekata iz sljedećih područja:

1. Socijalna skrb

2. Zdravstvena zaštita i unapređenje zdravlja

3. Socijalna i pravna zaštita hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Javni poziv je otvoren od 29. prosinca 2020. do 29. siječnja 2021.

Prijave koje nisu napisane računalom na odgovarajućem obrascu, potpisane od ovlaštene osobe i dostavljene u tiskanom obliku u navedenom roku, kao i one kojima nedostaje neki od traženih priloga (obrazaca)neće se razmatrati.