< Povratak

Javni poziv za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata koji su od javnog interesa za Grad Kaštela u 2019. godini

Grad Kaštela objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata koji su od javnog interesa za Grad Kaštela u 2019. godini

Predmet ovog Natječaja je prikupljanje prijava programa i projekata iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite te djelatnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata na području grada Kaštela (u daljnjem tekstu: Grad ) u 2019. godini koji su od javnog interesa za Grad Kaštela.

Grad će u 2019. godini sufinancirati provedbu programa/projekata iz sljedećih područja:

- socijalna skrb

- zdravstvena zaštita i unapređenje zdravlja

- socijalna i pravna zaštita hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju udruge građana koje obavljaju djelatnost iz područja navedenih u glavi II. te organizacije, ustanove ili fizičke osobe koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelju sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Natječaja.Prijava programa/projekata treba biti izrađena sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Natječaja.

Kriteriji za odabir programa/projekata, mogući iznosi financiranja, modeli plaćanja i ostale odredbe bitne za prijavu programa/projekata sadržane su u dokumentaciji za provedbu natječaja.

Neće biti predmet stručnog procjenjivanja one prijave čiji prijavitelji nisu na vrijeme podnijeli izvješće o realizaciji programa-projekata sufinanciranih iz proračuna Grada, odnosno koji su u 2018. godini nenamjenski trošili isplaćena sredstva.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Grada.

Krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijedloga programa/projekata je 21. siječnja 2019. godine.