< Povratak

Javni poziv na podnošenje prijava za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2019. godini

Gradonačelnik Denis Ivanović raspisuje javni poziv na podnošenje prijava za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2019. godini na kojeg se mogu javiti sve pravne i fizičke osobe s područja Grada Kaštela koje udovoljavaju propisanim kriterijima, a u cilju promicanja razvoja poduzetništva i stvaranja povoljne poduzetničke klime na području grada. 

Ovisno o mjeri, fizičke ili pravne osobe mogu ostvariti pravo na sufinanciranje u iznosu od 15.000,00 kn do 50.000,00 kn.

Za ovu namjenu u gradskom proračunu osigurano je oko pola milijuna kuna.

Rok za podnošenje prijava je 15. srpnja 2019. najkasnije do 15 sati.

Sve informacije o uvjetima i načinu prijave, pročitajte u priloženim dokumentima