< Povratak

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kaštela

Grad Kaštela raspisuje javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Predmet natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta na području katastarskih općina Kaštel Sućurac, Kaštel Kambelovac, Kaštel Lukšić, Kaštel Stari, Kaštel Novi i Kaštel Štafilić koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Kaštela predviđeno za zakup. Površine zemljišta daju se u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom "Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države – ne otvaraj" na adresu Grad Kaštela, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnog ploči i službenoj stranici Grada Kaštela.

Više o uvjetima, načinu prijave i dokumentaciji, pročitajte u priloženim dokumentima.