< Povratak

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PRIJEDLOGA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE OD 2018. – 2023.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PRIJEDLOGA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE OD 2018. – 2023.

Grad Kaštela dana 27. veljače 2018. donosi Odluku o provedbi Javne rasprave o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Kaštela za razdoblje od 2018. do 2023.godine. Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Kaštela održat će se u vremenu od 27. veljače do 29. ožujka 2018. godine radi pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga. Svoje komentare na Nacrt Prijedloga Plana možete do 29. ožujka dostaviti na adresu: Grad Kaštela, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac – UO za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove ili na e mail adresu: marijana.miserda-bajic@kastela.hr

Više informacija pročitajte u priloženim dokumentima