< Povratak

INFORMACIJE O NOVOJ KATASTARSKOJ IZMJERI

Kancelarija Nove izmjere za katastarske općine Kaštel Kambelovac i Kaštel Gomilicu otvorena je u "Bratskoj kući" u Kaštel Kambelovcu, radnim danom od 8 do 12 sati, a srijedom od 16 do 20 sati. Građani mogu dobiti sve informacije kao ii materijal za fotosignalizaciju.