< Povratak

Javni poziv za financiranje programa i projekata u kulturi od javnog interesa za Grad Kaštela za 2019. godinu

Grad Kaštela objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata u kulturi od javnog interesa za Grad Kaštela za 2019. godinu.

Sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Grada Kaštela, Programu javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2019. godinu i Kriterijima za ocjenjivanje programa i projekata sufinancirat će se programi i projekti u sljedećim djelatnostima:

- glazbena, glazbeno-scenska i plesna

- kazališna

- književno-nakladnička i knjižničarska

- muzejsko-galerijska i likovna

- filmska

- manifestacije sa sadržajima koji spadaju u djelatnosti u kulturi

- zaštita i obnova kulturne i prirodne baštine

Pravo podnošenja prijava imaju ustanove i udruge u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture.

Kulturno vijeće neće stručno procjenjivati one prijave čiji prijavitelji nisu na vrijeme podnijeli izvještaj o realizaciji projekata/programa sufinanciranih iz proračuna Grada Kaštela, odnosno koji su u 2018. godini nenamjenski trošili donirana financijska sredstva.

Javni poziv je otvoren od 20. prosinca 2018. godine do 20. siječnja 2019. godine.

Detaljnije o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji pogledajte u prilogu.