Info/Aktualno/Novosti

Novosti

Poziv korisnicima naknade za ogrjev
13.09.2021

Poziv korisnicima naknade za ogrjev

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade s područja Grada Kaštela da Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove ( IV. kat soba 6) do ponedjeljka 27. rujna 2021. dostave vlastoručno potpisanu izjavu da se griju na drva radi priznavanja prava na troškove ogrjeva.
Poziv korisnicima naknade za ogrjev
First678911131415Last