Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Usvojen Urbanistički plan uređenja Krtine (video)

[caption id="attachment_3642" align="alignleft" width="150" caption="UPU Krtine"][/caption] Na 39. sjednici Gradskog vijeća grada Kaštela, jednoglasnom odlukom svih vijećnika prihvaćen je Urbanistički plan uređenja Krtine (UPU br. 19), jedan od 22 UPU-a koja su u izradi. Radi se o prostoru veličine oko 270 tisuća kvadratnih metara, koji obuhvaća prostor Adriachema između magistralne ceste i ceste dr. Franje Tuđmana u K. Sućurcu. Planom su određene površine za poslovne i druge namjene temeljene na naslijeđenoj organizaciji toga prostora, valorizaciji postojeće prirodne i izgrađene sredine, procjenom njegovih budućih potreba i ciljeva razvoja, te pogodnost prostora za smještaj različitih urbanih funkcija. Korištenje i namjena površina UPU Krtine podijeljeno je na šest dijelova i to ono predviđeno za mješovitu namjenu (stambenu i poslovnu), gospodarsku, sportsko rekreacijsku, zelene i vodne površine te infrastrukture površine. Važno je istaknuti da je tek trećina površine (34 posto) predviđena za gospodarsku namjenu. [caption id="attachment_3643" align="alignleft" width="240" caption="Sonja Petrinjak"][/caption]               Unutar mješovite (M1), pretežno stambene zone (22 posto) moguće je realizirati poslovnu djelatnost, pod čime se podrazumijevaju sadržaji kompatibilni za stambenu namjenu, trgovine, kafići. Sportski centar (R6) koji zauzima 5 posto prostora, obuhvaća postojeće nogometno igralište, ali dobiva se mogućnost uređivanja površina i izgradnja građevine sportske i rekreacijske namjene, te drugih pratećih sadržaja. Vijećnicima je UPU Krtine predstavila Sonja Petrinjak iz tvrtke NESEK iz Zagreba, koja je izradila ovaj plan.

[vimeo]http://vimeo.com/38972181[/vimeo]