Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Uputa Ministarstva uprave jedinicama lokalne i područne samouprave o održavanju sjednica predstavničkih tijela

Slijedom činjenice proglašene epidemije na području Republike Hrvatske te utvrđenih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja, Ministarstvo uprave izdalo je Uputu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz održavanje sjednica predstavničkih tijela.
 
U trenutnoj situaciji u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi sprječavanja širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, rad predstavničkih tijela jedinica mora biti prilagođen.
 
Stoga, ako nije riječ o odlukama koje je nužno donijeti i koje iz razloga žurnosti ne trpe odlaganje, sazvana sjednica predstavničkog tijela se može odgoditi ili otkazati dok traju mjere sprječavanja širenja koronavirusa. Neodržavanje sjednice predstavničkog tijela u vremenu duljem od 3 mjeseca u danim okolnostima neće uzrokovati raspuštanje predstavničkog tijela.
 
Održavanje sjednice predstavničkog tijela putem video konferencija, izjašnjavanjem putem e-maila, odnosno korištenjem drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu, smatra se prihvatljivom, posebno s obzirom na mogućnost konkretnog evidentiranja sudjelovanja članova u radu predstavničkog tijela i njihovog izjašnjavanja u tom slučaju.
 
Ako nema drugih tehnoloških rješenja, sjednica predstavničkog tijela se za vrijeme trajanja mjera sprječavanja širenja virusa, iznimno može održati telefonskim putem radi donošenja odluke koja ne trpi odgodu. Pri tome treba voditi računa o većini glasova potrebnoj za donošenje pojedine odluke, kao i načinu verifikacije takvoga načina izjašnjavanja.