Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

U SRIJEDU 11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

thumb_GRB_KASTELAVijećnici će odlučivati i o prijedlozima za ovogodišnju dodjelu javnih priznanja u povodu Dana grada, koji se slavi 4. ožujka.

Ravnatelj Javne ustanove Športski objekti Kaštela podnijet će izvješće o radu ustanove u prošloj godini, a Gradsko će vijeće raspravljati o još nekoliko predloženih rješenja i odluka.REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradsko vijeće
Klasa:021-05/10-01/04
Ur.broj:2134/01-01-02-10-1
K.Sućurac, 17.veljače 2010.g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Kaštela (Službeni glasnik Grada Kaštela, broj 9/09) sazivam

11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 24.veljače (srijeda) 2010.g. u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici u K.Sućurcu

Za sjednicu predlažem slijedeći
D n e v n i    r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 9. i 10. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Izvješće o radu Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2009.g.
- Izvjestitelj: Ante Šiškov, ravnatelj Javne ustanove  Športski objekti Kaštela

4. Prijedlog Odluke o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno ili garažno mjesto

5. Prijedlog Zaljučka o zaključivanju nagodbe s Mandom Grubišić
- Izvjestitelj t.5. i t.6.: Ronald Rejo, pročelnik  Upravnog odjela za urbanizam,
graditeljstvo,zaštitu okoliša,imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom
imovinom i komunalno  gospodarstvo

6. Prijedlozi Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2009.g.
- Izvjestitelj: Damir Roso, predsjednik Komisije za dodjelu javnih priznanja

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Kaštela
- Izvjestiteljica: Sanda Jakus, Tajnica Grada

8. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za urbanizam,prostorno
planiranje i zaštitu okoliša

9. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za tematske sjednice
- Izvjestiteljica:Nives Vilić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Varnica, dipl.iur.,v.r.