Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

U sklopu projekta VALUE održani izleti 'Kaštela – Povijest, Kultura, Nasljeđe'

U sklopu projekta VALUE - Environmental and cultural heritage development (INTERREG  Italy – Croatia) Turistička agencija Temper Travel održala je dvije pilot ture (poludnevna izleta), 20. i 23. listopada 2021.g., naziva „Kaštela – Povijest, Kultura, Nasljeđe“.

Pilot turom obuhvaćeni su sljedeći lokaliteti: Ostrog sa arheološkim nalazištem Balavan, Dvorac Vitturi te vinarije na području Kaštela.

Cilj ove aktivnosti prezentacija je lokaliteta koji nisu  do sada bili sastavni dio turističke ponude Kaštela, a koji su posebno atraktivni u jesen i proljeće. Time se pridonosi  produljenju  turističke sezone i brendiranju Kaštela kao cjelogodišnje turističke destinacije.

Prilikom prezentiranja lokaliteta naglasak je stavljen na bogatu kulturno – povijesnu baštinu kaštelanskog područja, ali isto tako i na rekreaciju, gastronomiju i običaje, kako bi se zadovoljila očekivanja suvremenih posjetitelja koji traže jedinstvena iskustva kao ultimativni suvenir koji mogu ponijeti iz destinacije.

Korištenjem komunikacije platforme putem direktnog video prijenosa  destinacija je približena ljudima koji nisu bili u mogućnosti fizički prisustvovati turi. Takav način prezentacije posebno je prilagođen osobama  sa poteškoćama u kretanju, a ujedno je usklađen sa epidemiološkim mjerama koje definiraju broj posjetitelja.

Prva tura obuhvaćala je  turističke dionike grada Kaštela i okolice, a druga domaće stanovništvo i turiste. Cilj je da se lokalitet Balavan i turistička ponuda Kaštela približe turističkim djelatnicima koji još nisu prepoznali tržišne potencijale ove destinacije, ali i „običnim“ ljudima koji još uvijek nisu upoznati s jedinstvenošću kaštelanskog prostora.

Pilot ture sastojale su se od tri dijela. Prvi dio odvijao se na arheološkom lokalitetu Ostrog na brdu Balavan i na prilazu istom. Prostorom dominira crkvica sv. Lovre, a osim crkve na Balavanu se nalaze i ostaci srednjovjekovne utvrde u duljini 60-70m koja je pratila strmu padinu na vrhu litice. Predstavljena je rana povijest kaštelanskog kraja, upoznalo se s prostorom, prvim naseobinama i navikama života ljudi koji su stoljećima preferirali život na teško dostupnim gradinama, a nizine su koristili kao polja i nasade maslina i vinograda.

Drugi dio odvijao se u Muzeju grada Kaštela, smještenom u dvorcu Vitturi, najvećoj i najbolje sačuvanom renesansnom utvrdom u kaštelima koju su podigli na prijelazu iz 15. u 16. stoljeće trogirski plemići Jerolim i Nikola Vitturi kako bi zaštitili svoje obitelji i težake iz sela Ostrog od Osmanskih osvajanja. Kostimirana storyteller prezenterica oživila je Dobrilu i uvela posjetitelje u zanimljiv svijet ljubavi, spletke, ponosa i tragedije, prezentirajući postav muzeja i kulturu na nov i uzbudljiv način.

Treći, ujedno i završni dio izleta odvijao se u jednoj od kaštelanskih vinarija gdje su sudionici mogli degustirati vina i lokalne proizvode. Naime, u posljednje vrijeme, vinarstvo u Kaštelima je doživjelo svojevrsni preporod otkrićem kaštelanskog crljenka kao sinonima vinske sorte Zinfandel što je učinilo Kaštela atraktivnonm destinacijom za eno-gastro turiste iz cijeloga svijeta.