Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Sufinanciranje sadnog materijala u 2019.

Grad Kaštela i ove godine sudjeluje u Programu sufinanciranja nabave sadnog materijala kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućila povoljna nabava sadnog materijala.

Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim proizvođačima sa područja Grada Kaštela koji zadovoljavaju slijedeće kriterije:

  • imaju prebivalište, odnosno sjedište i poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Kaštela,
  • poljoprivredno zemljište na koje se sadi mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  • mora zasaditi najmanje 0,1ha , odnosno 500 loza ili 30 sadnica maslina odnosno voćnih sadnica

Program sufinanciranja se provodi na način da Splitsko-dalmatinska županija, Grad Kaštela i poljoprivredna gospodarstva koji su ujedno vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se privodi kulturi, na jednak način participiraju u provedbi Programa, svatko po 1/3.

Korisnik plaća cijeli iznos prilikom preuzimanja sadnica, a Grad plaća 2/3 iznosa korisniku nakon što dostavimo Županiji svu dokumentaciju o provedbi postupka.

Potpore se odobravaju u najvišem iznosu od 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu u jednoj kalendarskoj godini.

Prihvatljivi su troškovi nastali u tekućoj i prethodnoj financijskoj godini (vremensko razdoblje od zaključenja prethodnog Javnog poziva do prijave na objavljeni javni poziv u tekućoj godini).

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol Grada Kaštela u zatvorenoj omotnici na  adresu: Grad Kaštela, Povjerenstvo za provedbu  potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1, do 29. ožujka 2019. godine.