Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Splitsko – dalmatinska županija objavljuje Informaciju o zahtjevu za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat „Izgradnja i uređenje Kampa Resnik“

U tijeku je postupak Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat „Izgradnja i uređenje Kampa Resnik na kat.čest.zem. 1822, 1823 i dijelu 1673/1 sve k.o. Kaštel Štafilić, Grad Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija.

Više informacija možete pročitati na službenim stranicama Splitsko-dalmatinske županije.

Poveznice