Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Splitsko – dalmatinska županija dodjeljuje Gradu Kaštela 350 tisuća kuna za uređenje obale

Splitsko – dalmatinska županija, Odlukom župana, Gradu Kaštela dodjeljuje 250 tisuća kuna za projekt sanacije obalnog zida u Kaštel Štafiliću, koji je već izgrađen, i 100 tisuća kuna za projekt uređenja obalnog pojasa u Kaštel Sućurcu od Sokolane do Gojače čija izgradnja tek predstoji.

 Naime, Odlukom župana o odabiru projekata i raspodjeli sredstava iz programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko – dalmatinske županije za 2020.godinu, utvrđeno je da se navedena sredstva bespovratno dodjeljuju Gradu Kaštela.

Grad Kaštela posljednjih godina aktivno i kontinuirano radi na uređenju cijelog obalnog pojasa koji se prostire na 17 kilometara i obuhvaća gotovo 25 plaža što je zaista impresivna brojka. S obzirom na veliku površinu koju zauzima obalni dio, održavanje i novi zahvati su pravi izazov, kako administrativno, tako i financijski. Plan je da se u što skorije vrijeme potpuno uredi preostali obalni dio. Pojedine lokacije su već uređene, a ostale su u postupku izrade dokumentacije i dobivanja dozvola.