Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Sikuli povezali Kaštela i Šibenik

U okviru programa obilježavanja Međunarodnog dana muzeja u Muzeju grada Šibenika otvorena je arheološka izložba Muzeja grada Kaštela Antički Sikuli. Prezentirani su rezultati dugogodišnjih istraživanja ostataka antičkog naselja na Resniku, koje je jedino na području Kaštela kojemu je ime sačuvano u antičkim povijesnim izvorima. Kustos antičke zbirke šibenskog muzeja Toni Brajković, koji je i otvorio izložbu, istaknuo je da povijesna povezica između Šibenika i Kaštela upravo jesu Sikuli. Naime, ugledni šibenski humanisti iz kasnog srednjeg i ranog novog vijeka smatrali su da je Šibenik nastao na ruševinama Sikula, zbog sličnosti imena i geografske blizine. Ovu je teoriju pobio Ivan Lučić Trogiranin koji je prvi dokazao da se Sikuli nalazio na kaštelanskom području između Tragurija i Salone. Izložba je postavljena u dvorani za povremene izložbe Muzeja grada Šibenika i biti će otvorena do 4. lipnja 2012. godine.