Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Sazvana 7. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 27. lipnja (ponedjeljak) 2022. g. u 11 sati u Gradskoj vijećnici. 
 
Dnevni red se sastoji od 41 točke.

  1. Izvješće Mandatne komisije

      - Izvjestitelj: Mili Novak predsjednik Mandatne komisije

       (Napomena: Materijal će biti naknadno dostupan)

  2. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća

  3. Vijećnička pitanja i prijedlozi

  4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2022. godinu

     - Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, javnu nabavu i naplatu

        prihoda

  5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

      - Izvjestitelj: Ivica Škopljanac,  pročelnik Upravnog odjela za Upravni odjel za komunalno  gospodarstvo i imovinu

  6. Prijedlog 1. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

      - Izvjestitelj: Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona  

  7. Prijedlog 1. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2022. godinu

  8. Prijedlog 1. Izmjene Programa financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela

      za 2022. godinu

  9. Prijedlog 1. Izmjene Programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2022. godinu

10. Prijedlog 1. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2022. godinu

11. Prijedlog 1. izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2022. godinu

12. Prijedlog 1. Izmjene Programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih

       zajednica Grada Kaštela za 2022. godinu

13. Prijedlog  1. Izmjene Programa javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2022. godinu

14. Prijedlog 1. izmjene Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2022. godinu

    - Izvjestiteljica od  t.7. do  t. 14.: Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke

       poslove

15. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2021. godinu

16. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu

     - Izvjestiteljica t. 15. i t. 16.: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, javnu nabavu i naplatu

        prihoda

17. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2021. godinu

 

18. Izvješće  o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2021. godinu

        - Izvjestitelj t. 17. i t. 18.: Ivica Škopljanac,  pročelnik Upravnog odjela za Upravni odjel za komunalno

          gospodarstvo i imovinu

19. Izvješće  o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2021. godinu koje izvodi

      Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Grad Kaštela

        - Izvjestitelj: Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona

20. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj

      zaštiti Grada Kaštela za 2021. godinu

21. Izvješće o izvršenju Program financiranja javnih potreba predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2021.

      godinu

22. Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2021. godinu

23. Izvješće o izvršenju Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2021. godinu

24. Izvješće o izvršenju Program financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2021. godinu

25. Izvješće o izvršenju Program financiranja javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2021. godinu

26. Izvješće o izvršenju Program financiranja javnih potreba udruga građana Grada, institucija, ustanova i  

      vjerskih zajednica Grada Kaštela za  2021. godinu

27. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti

      Grada Kaštela za 2021. godinu

28. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Kaštela u području prirodnih

       nepogoda za 2021. godinu

      - Izvjestiteljica t. 20. do t. 28.: Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke

        poslove

29. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje

      nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Kaštela za 2021. godinu

      - Izvjestitelj: Boris Škara, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova  pročelnika Upravnog odjela za

        prostorno uređenje i gradnju

30. Godišnje izvješće o stanju komunalnog trgovačkog društva „Zeleno i modro“ d.o.o. za 2021. godinu

31. Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu

      - Izvjestitelj t. 30. i t. 31. : Alen Lučić, direktor Zeleno i modro d. o. o.

32. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj -prosinac 2021. godine

      - Izvjestitelj: Denis Ivanović, gradonačelnik

33. Prijedlog odluke o organizaciji parkiranja na području grada Kaštela

      - Izvjestiteljica: Marija Vučica, pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj i fondove Europske unije

34. Prijedlog odluke o sufinanciranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih

      škola na području grada Kaštela u školskoj godini 2022./2023.

35. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju javnog prijevoza za građane

      - Izvjestiteljica  t. 34.  i t.  35.: Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke

        poslove

36. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima

      - Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda

37. Prijedlog pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu

      - Izvjestitelj: Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona   

38. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Kaštela

      - Izvjestitelj: Mario Škopljanac, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

39. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Kaštela“

    - Izvjestiteljice: Ivanka Vučica, ravnateljica Dječjeg vrtića „Kaštela“  i Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela

      za društvene djelatnosti i zajedničke  poslove

40. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za čest. zem. 6999/2 k.o. Kaštel Sućurac

41. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za čest. zem. 2359/2 k.o. Kaštel Sućurac

     - Izvjestitelj t. 40. i t. 41.: Ivica Škopljanac,  pročelnik Upravnog odjela za Upravni odjel za komunalno

      gospodarstvo i imovinu

Poveznice