Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Sazvana 4. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 15. prosinca (srijeda) 2021. g. u 10, 00 sati u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću.

Dnevni red se sastoji od 51. točke

1. Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Prijedlog IV . izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2021. godinu

  - Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu prihoda

4. Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

5. Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2021. godinu

      - Izvjestitelj t .4. i t. 5..: Ivica Škopljanac, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu

6. Prijedlog 2. izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela  za 2021. godinu

7. Prijedlog 2. izmjena Programa financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2021 . godinu

8. Prijedlog 2. izmjena Programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2021. godinu

9.  Prijedlog I. Izmjena programa Javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2021. godinu

10. Prijedlog 1. izmjena Programa financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2021. godinu

11. Prijedlog 2.. izmjene Programa financiranja javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2021. godinu

12. Prijedlog 3. izmjena Programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2021. godinu

      - Izvjestiteljica: t. 6. do t. 12.: Antonia Kljaić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

13. Prijedlog izmjena Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  u  prostoru  na području Grada Kaštela za 2021. godinu

 - Izvjestitelj: Boris Škara, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša  

14. Prijedlog proračuna Grada Kaštela za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

15. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kaštela za 2022. godinu

       - Izvjestiteljica t .14. i t. 15: Matija Marija Đikić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu prihoda

16. Prijedlog programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

17. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u  Gradu Kaštela za  2022. godinu

      - Izvjestitelj t .16. i t. 17.: Ivica Škopljanac, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu

18. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti  Grada Kaštela za 2022. godinu

19. Prijedlog programa financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za  2022. godinu

20. Prijedlog programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2022. godinu

21. Prijedlog programa financiranja javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2022. godinu

22. Prijedlog  programa financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2022. godinu

23. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2022. godinu

24. Prijedlog programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica  Grada Kaštela za 2021. godinu

25. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kaštela u 2021. godini

26. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za grad Kaštela za razdoblje 2021.- 2024. godina.

27. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Kaštela za 2022. godinu.

28. Prijedlog programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2022. godinu

29. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području grada Kaštela za 2022. godinu.

30. Prijedlog  odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.

      - Izvjestiteljica: t. 18. do t. 30.: Antonia Kljaić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova  pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

31. Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u  prostoru  na području Grada Kaštela za 2022. godinu

      - Izvjestitelj: Boris Škara, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela  za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

32. Prijedlog odluke raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću za 2022. godinu

33. Prijedlog odluke o načinu financiranja predstavnika bošnjačke nacionalne manjine za 2022. godinu

      - Izvjestiteljica: t.32. do t. 33.: Sanda Jakus, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i stručne poslove

34. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih sa financijskim planom za 2022.godinu

      - Izvjestiteljica: Andrea Barać, predsjednica Savjeta mladih

35. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2022. godini

     - Izvjestitelj: Boris Škara, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

36. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kaštela

      - Izvjestitelj: Alen Lučić, direktor Zeleno i modro d.o.o.

37. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

      - Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu prihoda

38. Prijedlog odluke o javnim priznanjima Grada Kaštela

39. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

40. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o plaći i pravima iz radnog odnosa gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika

41. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Kaštela

      - Izvjestiteljica: t. 38. do  t. 41.: Sanda Jakus, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i stručne poslove

42. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke u načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog   odgoja privatnih i vjerskih dječjih vrtića na području Grada Kaštela

      - Izvjestiteljica: Antonia Kljaić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

43. Prijedlog ugovora o sufinanciranju dijela vodoopskrbe i odvodnje Grada Kaštela (Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac)

44. Ugovor o sufinanciranju dijela asfalterskih radova na izgradnji dijela sekundarne kanalizacijske mreže i  vodovodne mreže na području Grada Kaštela (južno od državne ceste D8 do mora)

      - Izvjestitelj t. 43. i t. 44.: Ivica Škopljanac, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu

45. Godišnje izvješće o stanju komunalnog trgovačkog društva „Zeleno i modro“ d.o.o. za 2020. godinu

46. Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2020. godinu komunalnog društva „Zeleno i modro“ d.o.o. 

      - Izvjestitelj t. 45. i t. 46.: Alen Lučić, direktor Zeleno i modro d.o.o.

47. Prijedlog odluke o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

48. Prijedlog odluke o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Promet d.o.o. Split 

      - Izvjestiteljica: t. 47.i t. 48.: Sanda Jakus, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i stručne poslove

49. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti, šport i kulturu

50.  Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-  pravna  pitanja

51.  Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova  Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i turizam

      - Izvjestitelj t. 49. do  t. 51.: Teo Antunović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

VAŽNA NAPOMENA:

Sjednica će se održati uz obvezno poštivanje propisanih epidemioloških mjera, a posebno dezinfekcije, nošenje zaštitne maske te poštivanje mjere udaljenosti među prisutnima.

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite RH sve osobe koje sudjeluju u radu predstavničkog tijela dužne su nositi zaštitne maske te prilikom ulaska u objekt održavanja sjednice Gradskog vijeća ovlaštenoj osobi na ulazu predočiti, odnosno dati na uvid važeću EU potvrdu o cijepljenju, preboljenju covida 19 ili dokaz o testiranju.

Za osobe koje nemaju tražene važeće potvrde odnosno dokaz o testiranju  biti će omogućeno brzo antigensko testiranje koje će se obavljati na ulazu pola sata prije početka sjednice.

 

Materijale i poziv na 4. sjednicu Gradskog vijeća možete preuzeti na linku ispod ove objave:

 

Poveznice