Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Sazvana 3. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela koja će se održati dana 20. listopada (srijeda) 2021. g. u 11,00 sati u Kino dvorani Sveti Juraj u Kaštel Sućurcu

Dnevni red se sastoji od 25 točaka

1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća 

2. Informacija o tijeku projekta Aglomeracija Kaštela

- Izvjestitelj: predstavnik Vodovoda i kanalizacije Split

3. Vijećnička pitanja i prijedlozi

4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za siječanj - lipanj 2021. godine

5. Prijedlog III izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2021. godinu

- Izvjestiteljica t. 4. i t. 5.: Marija Matija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

6. Prijedlog I izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2021. godinu

- Izvjestiteljica.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove i Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona

7. Prijedlog 1. izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2021. godinu

8. Prijedlog 1. izmjena Programa financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2021 . godinu

9. Prijedlog 1. izmjena Programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2021. godinu

10. Prijedlog 1. izmjene Programa financiranja javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2021. godinu

11. Prijedlog 2. izmjena Programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2021. godinu

12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke u načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih dječjih vrtića na području Grada Kaštela

- Izvjestitelj t. 7. do t. 12.: Jakša Sokol, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

13. Godišnje izvješće o stanju komunalnog trgovačkog društva „Zeleno i modro“ d.o.o. za 2020. godinu

14. Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2020. godinu komunalnog društva „Zeleno i modro“ d.o.o.

- Izvjestitelj t. 13. i t. 14.: Alen Lučić, direktor Zeleno i modro d.o.o.

15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju gradskih prostora na privremeno korištenje

- Izvjestiteljica: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

16. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Kaštela

- Izvjestitelj: Mario Škopljanac, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

17. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za roditelje i udovice poginulih branitelja Domovinskog rata povodom Božića

18. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za umirovljenike i nezaposlene povodom Božića

- Izvjestitelji t. 17. i t. 18.: Jakša Sokol, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

19. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj- lipanj 2021. godine

Izvjestitelj: Denis Ivanović, gradonačelnik

20. Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Kaštela

Izvjestitelji: Denis Ivanović, gradonačelnik i Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

21. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Športski objekti Kaštela

- Izvjestitelji: Jakša Sokol, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove i Ivica Brkić, predsjednik Upravnog vijeća

22. a) Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Muzeja grada Kaštela

b) Prijedlog rješenja o i imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja grada Kaštela

- Izvjestitelji: Teo Antunović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja i Jakša Sokol, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

23. Prijedlog zaključka o imenovanju promjenljivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko -dalmatinske županije

- Izvjestitelji: Teo Antunović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove

24. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za branitelje

25. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za zaštitu okoliša

- Izvjestitelj t. 24. i t. 25.: Teo Antunović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

Napomena: Sjednica će se održati uz obvezno poštivanje propisanih epidemioloških mjera, a posebno dezinfekcije, nošenje zaštitne maske te poštivanje mjere udaljenosti među prisutnima.

Materijale i poziv na 3. sjednicu Gradskog vijeća možete preuzeti na linku ispod teksta

 

Poveznice