Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Sazvana 27. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 27. sjednicu Gradskog vijeća. U uvjetima posebnih okolnosti izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 a, 27.sjednica Gradskog vijeća održat će se 31. ožujka (srijeda) 2021. g. u 11 sati u Kino dvorani Sveti Juraj u Kaštel Sućurcu
Napomena: sjednica će se održati uz obvezno poštivanje propisanih epidemioloških mjera, a posebno dezinfekcije, nošenje zaštitne maske te poštivanje mjere udaljenosti među prisutnima.
  1. Usvajanje Zapisnika s 26. sjednice Gradskog vijeća
  2. Vijećnička pitanja i prijedlozi
  3.  Prijedlog II izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2021. godinu
      - Izvjestiteljica: Marija Matija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu
  4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
      - Izvjestiteljica: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, imovinsko – pravne poslove i zaštitu okoliša
  5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2020. godinu
  6. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
     - Izvjestiteljica t. 5. i t. 6: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu
  7. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2020. godinu
  8. Izvješće  o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2020. godinu
        - Izvjestiteljica t. 7. i t. 8.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo,
       imovinsko –  pravne poslove i zaštitu okoliša
  9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2020. godinu
10. Izvješće o izvršenju Program financiranja javnih potreba predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2020.godinu
11. Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2020. godinu
12. Izvješće o izvršenju Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2020. godinu
13. Izvješće o izvršenju Program financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2020. godinu
14. Izvješće o izvršenju Program financiranja javnih potreba udruga građana Grada, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za  2020. godinu
15. Izvješće o izvršenju Program financiranja javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2020. godinu
      - Izvjestitelj t. 9. do t. 15. : Jakša Sokol, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
16. Financijsko izvješće za 2020. godinu i Izvješće Zajednice športskih udruga Kaštela o izvršenju Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava za sufinanciranje športskih aktivnosti članica Zajednice športskih udruga Kaštela za 2020. godinu
    - Izvjestiteljica: Mirjana Milić, predsjednica  Zajednice športskih udruga Kaštela
17. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2020. godinu
18. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Kaštela u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
      - Izvjestitelj t. 17. i t. 18.: Jakša Sokol, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti  i opće poslove
19. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u  prostoru na području Grada Kaštela za 2020. godinu
      - Izvjestitelj: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju
20. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj -prosinac 2020. godine
      Izvjestitelj: Denis Ivanović, gradonačelnik
21. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odloženog otpada na području Grada Kaštela za 2020. godinu
22. Prijedlog odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Kaštela za 2021. g
23. Prijedlog odluke o načini upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Kaštela
24. Prijedlog odluke o uređenju prometovanja turističkog vlaka na području Grada Kaštela ( materijal će biti naknadno dostupan vijećnicima)
25. Prijedlog akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Kaštela za razdoblje 2020.-2022. godine
      - Izvjestiteljica t. 21. do t. 25.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, imovinsko- pravne poslove i zaštitu okoliša
26. Prijedlog odluke o naknadi za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća
        - Izvjestiteljica: Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
27. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Razvojne agencije
     - Izvjestiteljica: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, imovinsko- pravne poslove i zaštitu okoliša
28. Prijedlog odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Športski objekti Kaštela
      - Izvjestitelj: Jakša Sokol, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
29. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o međusobnoj suradnji u svezi s osnivanjem i upravljanjem trgovačkim društvom sa svrhom izgradnje, korištenja i upravljanja reciklažnim dvorištem (materijal će biti naknadno dostupan vijećnicima)
     - Izvjestiteljica: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, imovinsko- pravne poslove i zaštitu okoliša
Materijale i poziv na 27. sjednicu Gradskog vijeća možete preuzeti na linku ispod teksta
 

Poveznice