Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Sazvana 25. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 25. sjednicu Gradskog vijeća. U uvjetima posebnih okolnosti izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 a, 25. sjednica Gradskog vijeća održat će se dana 16. prosinca (srijeda) 2020. g. u 11,00 sati u Kino dvorani Sveti Juraj u Kaštel Sućurcu. Dnevni red se sastoji od 18 točaka.

  1. Usvajanje Zapisnika s 24. sjednice Gradskog vijeća

  2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2020. godinu

     - Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

  4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2020. godinu

  5. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2020. godinu

    - Izvjestiteljica t. 4. i t. 5.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove

  6. Prijedlog 2. izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2020. godinu

  7. Prijedlog 2. izmjene Programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2020. godinu

  8. Prijedlog 2. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2020. godinu

  9. Prijedlog 2. izmjene Programa financiranja javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2020. godinu

10. Prijedlog 2. izmjena Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2020. godinu   

11. Prijedlog 2. izmjene Programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2020. godinu

      - Izvjestiteljica t. 6. do t. 11.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

12. Prijedlog izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Kaštela za 2020. godinu

      - Izvjestitelj: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju

13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba  Grada Kaštela

14. Prijedlog plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

     - Izvjestiteljica t. 13. i t. 14.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

15. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada Kaštela

16. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2021. godini

17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovara o izgradnji komunalne infrastrukture i prihvaćanju teksta tog Ugovora

      - Izvjestiteljica t.15. do  t. 17.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove

18. Prijedlog odluke raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću za 2021. godinu

      - Izvjestiteljica: Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

 

Napomena: sjednica će se održati uz obvezno poštivanje propisanih epidemioloških mjera, a posebno dezinfekcije, nošenje zaštitne maske te poštivanje mjere udaljenosti među prisutnima.

Materijale i poziv na 25. sjednicu Gradskog vijeće možete preuzeti na linku ispod teksta. 

 

Poveznice