Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Sazvana 23. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 23. sjednicu Gradskog vijeća.

U uvjetima posebnih okolnosti izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 a, 23.sjednica Gradskog vijeća održat će se 15. rujna 2020. g. (utorak) u 11 sati  u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću.

Napomena: svi prisutni na sjednici imaju obvezu nošenja zaštitnih maski

Dnevni red se sastoji od 17 točaka:

 1. Izvješće Mandatne komisije

      - Izvjestitelj: Mili Novak, predsjednik Mandatne komisije

  2. Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća

  3. Vijećnička pitanja i prijedlozi

  4. Informacija o sigurnosnim uvjetima na području Grada Kaštela za 2019. godinu i razdoblje siječanj- lipanj 2020. godine

     - Izvjestitelj: Neno Gudelj, načelnik Policijske postaje Kaštela

  5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za siječanj - lipanj 2020. godine

      - Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

6. Godišnje izvješće o stanju društva „Zeleno i modro“ d.o.o. za 2019. godinu

      - Izvjestitelj: Alen Lučić, direktor Zeleno i modro d.o.o.

7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o organizaciji parkiranja

8. Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

9. Prijedlog izmjene Plana davanja koncesija za 2020. godinu

10. Prijedlog izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2020. do 2022.

11. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje Aneksa ugovora obavljanju dimnjačarskih poslova na dimnjačarskom radnom području Grada Kaštela

12. Prijedlog odluke o umanjenju plaćanja naknade za davanje koncesijskog odobrenja korisnicima na području Grada Kaštela

     - Izvjestiteljica t 8. do t.12.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, imovinsko–pravne poslove i zaštitu okoliša

13. Prijedlog odluke o isplati jednokratne financijske pomoći za sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica za školsku godinu 2020./2021.

14.. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Kaštela

15. Prijedlog zaključka o prijedlogu rješenja za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje Grada Kaštela

      - Izvjestiteljica:  t. 13. do t. 15.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

17. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike

- Izvjestitelj t. 16. i t. 17.: Zoran Bonacin, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja.

Materijale i poziv na 23. sjednicu Gradskog vijeća možete preuzeti na linku ispod teksta

 

Poveznice