Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Sazvana 22. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 16. lipnja (utorak) 2020. g. u 11,00 sati.

U uvjetima posebnih okolnosti izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 a, 22.sjednica Gradskog vijeća održat će se u Kino dvorani Sveti Juraj u Kaštel Sućurcu

Dnevni red se sastoji od 45 točaka

  1. Usvajanje Zapisnika s 20. i 21. sjednice Gradskog vijeća

  2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

  3. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja Giričić (UPU 17)

  4. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Turističke zone Štalija

     - Izvjestitelj t. 3.i t. 4.: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju

  5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2019. godinu

  6. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu

     - Izvjestiteljica t. 5. i t. 6.:: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

  7. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2019. godinu

  8. Izvješće  o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu

        - Izvjestiteljica t. 7. i t. 8.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove

9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2019. godinu

10. Izvješće o izvršenju Program financiranja javnih potreba predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2019. godinu

11. Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2019. godinu

12. Izvješće o izvršenju Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2019. godinu

13. Izvješće o izvršenju Program financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2019. godinu

14. Izvješće o izvršenju Program financiranja javnih potreba udruga građana Grada, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za  2019. godinu

15. Izvješće o izvršenju Program financiranja javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2019. godinu

16. Izvješće o financijskom poslovanju Zajednice športskih udruga Kaštela za 2019. godinu i Izvješće o izvršenju Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava za sufinanciranje športskih aktivnosti članica Zajednice športskih udruga Kaštela za 2019. godinu

17. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2019. godinu

     - Izvjestiteljica t. 9. do t. 17.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

18. Izvješće o radu Javne ustanove Športski objekti Kaštela i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2019. godinu

       - Izvjestitelj: Ante Šiškov,  ravnatelj Javne ustanove Športski objekti Kaštela

19. Izvješće o radu Muzeja grada Kaštela i Godišnje izvješće o izvršenje financijskog plana Muzeja grada Kaštela za 2019. godinu

      - Izvjestitelji: Ivan Šuta, ravnatelj Muzeja grada Kaštela

20. Izvješće o radu Gradske knjižnice Kaštela za 2019. godinu i Godišnji izvješće o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Kaštela za 2019. godinu

      - Izvjestiteljica: Renata Dobrić, ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela

21. Izvješće o radu Dječjeg vrtića "Kaštela" za pedagošku godinu 2018/2019. i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića "Kaštela" za 2019. godinu

      - Izvjestiteljica: Ivanka Vučica, ravnateljica Dječjeg vrtića "Kaštela"

22. Izvješće o stanju društva „Zeleno i modro“ d.o.o. za 2019. godinu

23. Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2019. godinu, komunalnog društva „Zeleno i modro“ d.o.o.  

      - Izvjestitelj t. 22. i t. 23.: Alen Lučić, direktor Zeleno i modro d.o.o.

24. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Izvješće o radu Savjeta mladih za 2019. godinu

      - Izvjestiteljica: Andrea Barać, predsjednica Savjeta mladih

25. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj -prosinac 2019. godine

      Izvjestitelj: Denis Ivanović, gradonačelnik

26. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odloženog otpada na području grada kaštela za 2019. godinu

27. Prijedlog odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Kaštela za 2020. g

      - Izvjestiteljica t. 26. i t. 27.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša

28. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Kaštela za 2018. godinu

      - Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

29. Prijedlog odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Kaštela    

30. Prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Grada Kaštela

31. Prijedlog odluke o kupovini nekretnina u k.o  K. Kambelovac

32. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama bez naknade

      - Izvjestiteljica t. 29. do t. 32.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša

33. Prijedlog odluke o proglašenju Dana sjećanja na žrtve savezničkog bombardiranja Kaštel Sućurca 1943. g.

      - Izvjestiteljica: Sanda Jakus, pročelnica u Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika i Gradskog Vijeća

34.  Prijedlog odluke o dopuni Odluke o organizaciji parkiranja

      - Izvjestitelj: Alen Lučić, direktor Zeleno i modro d.o.o.

35. Prijedlog I izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2020. godinu

      - Izvjestiteljica: Marija Matija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

36. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

37. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2020.godinu

      - Izvjestiteljica t. 36. i t. 37.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove

38. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2020. godinu

39. Prijedlog 1. izmjena Programa financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2020 . godinu

40. Prijedlog 1. izmjena Programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2020. godinu

41. Prijedlog 1. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2020. godinu

42. Prijedlog 1. izmjena Programa financiranja javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2020.  godinu

43. Prijedlog 1. izmjena Programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2020. godinu

44. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2020.  godinu

      - Izvjestiteljica t. 38. do t. 44.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

45. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kaštela

      - Izvjestitelj: Petar Kapov, član Povjerenstva

Materijale i poziv na 22. sjednicu Gradskog vijeća možete preuzeti na linku ispod teksta

 

Poveznice