Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Sazvana 21. sjednica Gradskog vijeća

U uvjetima posebnih okolnosti izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 a, a sukladno Uputi Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. g., sazvana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan  5. svibnja (utorak) 2020. g. s početkom u 10 sati koja će se održati elektroničkim putem.

 

Dnevni red se sastoji od točaka:

 

1. Prijedlog odluke o odgodi plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda za poslovne  subjekte na području Grada Kaštela

2. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu  Grada Kaštela

3. Prijedlog odluke o umanjenju plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Kaštela

-          Izvjestiteljica toč.1. do toč. 3.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša

4. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja učešća roditelja u cijeni programa dječjih vrtića

5. Prijedlog odluke o privremenoj novčanoj pomoći

-          Izvjestiteljica toč. 4. i toč. 5.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

Materijali za 21. sjednicu Gradskog vjeća nalaze se na linku ispod teksta

 

Poveznice