Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Sazvana 20. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 10. veljače (ponedjeljak) 2020. g. u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici. Dnevni red se sastoji od 18 točaka dnevnog reda

1. Usvajanje Zapisnika s 19. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 3. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja Kaštel Lukšić- Kaštel Kambelovac 2 (UPU br. 10)

4. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja Kaštel Kambelovac – Sjever (UPU br. 11)

5. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana Kaštel Kambelovac Centar 2 (UPU br. 13)

  6. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana Kaštel Gomilica Sjever (UPU br. 15)

 7. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana br. 16 Kaštel Gomilica – Kaštel Sućurac Jug

 8. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana Krtine (UPU br. 19)

 9. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana Brižine II (UPU br. 26)

      - Izvjestitelj t. 3 do t. 9: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju

10. Prijedlog izmjena Statuta Grada Kaštela

11. Prijedlog izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela

      - Izvjestitelj: Mario Škopljanac, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kaštela

      - Izvjestiteljica: Sanda Jakus, pročelnica u Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

13. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Kaštela za 2019. godinu

14. Prijedlog odluke o visini novčane nagrade dobitnicima javnih priznanja za 2019. godinu

      - Izvjestiteljica: t. 13. i t. 14.: Dina Balić, predsjednica Komisije za dodjelu javnih priznanja.

15. Prijedlog odluke o kupovini čest. zem. 1059/1 i dr. K.O. Kaštel Štafilić (pogon Knežine ) od Kaštelanskih staklenika d.d.  u stečaju

      - Izvjestiteljica: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, imovinsko - pravne poslove i zaštitu okoliša

16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje trgovačkom društvu Zeleno i modro d.o.o.

       - Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu  nabavu

17. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Kaštela

      b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Kaštela

          - Izvjestitelj: Zoran Bonacin, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

18.  Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna

      - Izvjestitelj: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju

 

Materijale i poziv na 20. sjednicu Gradskog vijeća možete preuzeti linku ispod teksta

Napomena:

  • Uvid u cjelokupnu dokumentaciju pod točkom 13. može se izvršiti do početka sjednice.
  • Materijal pod točkom 17. vijećnicima će biti dostupan do početka sjednice.

 

Poveznice