Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Sazvana 2. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela koja će se održati 21. srpnja (srijeda) 2021. g. u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici.

Dnevni red se sastoji od 23 točke

1. Izvješće Mandatne komisije

2. Usvajanje Zapisnika s Konstituirajuće (1.) sjednice Gradskog vijeća

3. Vijećnička pitanja i prijedlozi

4. Izvješće o stanju u prostoru Grada Kaštela za razdoblje 2014. – 2019. g.

- Izvjestitelj: predstavnik stručnog izrađivača GISplan d. o. o .Split

5. Izvješće o radu Javne ustanove Športski objekti Kaštela i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2020. godinu

- Izvjestitelj: Ante Šiškov, v. d. ravnatelj Javne ustanove Športski objekti Kaštela

6. Izvješće o radu Muzeja grada Kaštela za 2020. godinu i Godišnje izvješće o izvršenje financijskog plana Muzeja grada Kaštela za 2020. godinu

- Izvjestitelj: Ivan Šuta, ravnatelj Muzeja grada Kaštela

7. Izvješće o radu Gradske knjižnice Kaštela za 2020. godinu i Godišnji izvješće o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Kaštela za 2020.. godinu

- Izvjestiteljica: Renata Dobrić, ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela

8. Izvješće o radu Dječjeg vrtića "Kaštela" za pedagošku godinu 2019/2020. i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića "Kaštela" za 2020. godinu

- Izvjestiteljica: Ivanka Vučica, ravnateljica Dječjeg vrtića "Kaštela"

9. Prijedlog odluke o prijevozu putnika cestovnim turističkim vlakom na području Grada Kaštela

10. Prijedlog odluke o davanju gradskih prostora na privremeno korištenje

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Grada Kaštela

12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o organizaciji parkiranja

13. Prijedlog Programa potpore poljoprivredi na području Grada Kaštela (2021.-2023.)

- Izvjestiteljica t. 9. do t. 13.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, imovinsko – pravne poslove i zaštitu okoliša

14. Prijedlog odluke o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola na području Grada Kaštela u školskoj godini 2021./2022. kao financijske pomoći roditeljima

- Izvjestitelj: Jakša Sokol, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

15. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Kaštela za lipanj - prosinac 2021.g.

- Izvjestiteljica: Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Muzeja grada Kaštela

17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene Statuta Javne ustanove Športski objekti Kaštela

- Izvjestitelj t. 16. i 17.: Jakša Sokol, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

18. Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

- Izvjestiteljica: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, imovinsko – pravne poslove i zaštitu okoliša

19. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun

20. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike

21. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za predstavke i pritužbe

22. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za dodjelu javnih priznanja

23. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za međugradsku i međunarodnu suradnju

- Izvjestitelj: t. 19. do t. 23.: Teo Antunović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Napomena: Materijali pod t. 18. do t. 23. biti će naknadno dostupni

Sjednica će se održati uz obvezno poštivanje propisanih epidemioloških mjera, a posebno dezinfekcije, nošenje zaštitne maske te poštivanje mjere udaljenosti među prisutnima.

Materijale i poziv na 2. sjednicu Gradskog vijeća možete preuzeti na linku ispod teksta

Poveznice