Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Sazvana 19. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 19. prosinca (četvrtak) 2019. g. u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici. Dnevni red se sastoji od 21 točke dnevnog reda:

  1. Usvajanje Zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća

  2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

  3. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage urbanističkog plana uređenja Rudine (UPU br. 4)

  4. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage urbanističkog plana uređenja Kaštel Novi  - Kaštel Stari (UPU br. 5)

  5. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage urbanističkog plana uređenja Radun (UPU br. 6)

  6. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage urbanističkog plana uređenja Kaštel Kambelovac Centar (UPU br. 12)

      - Izvjestitelj t. 3 do t. 6: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

7. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2019. godinu

     - Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

   8. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2019.  godinu

  9. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu

    - Izvjestiteljica t. 8. i t. 9.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove

10. Prijedlog III. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2019. godinu

11. Prijedlog III. Izmjene Programa financiranja javnih potreba javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2019. godinu

12. Prijedlog I. izmjena Programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2019. godinu

13. Prijedlog III. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2019. godinu

14. Prijedlog 1. izmjena Programa financiranja javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2019. godinu

15. Prijedlog III. Izmjene Programa javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2019. godinu

     - Izvjestiteljica t. 10. do t. 15.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

16. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i  biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Kaštela

      - Izvjestitelj: Alen Lučić, direktor trgovačkog društva Zeleno i modro d.o.o. Kaštel Sućurac

17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje trgovačkom društvu Zeleno i modro d.o.o.

    - Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

18. Prijedlog odluke o sufinanciranju putnih troškova studentima za Erasmus projekte

      - Izvjestiteljica: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće  poslove

18. Prijedlog odluke raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću

20. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Kaštela

      - Izvjestiteljica t. 18. i t. 19.: Sanda Jakus, pročelnica u Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

21. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Kaštela     

      - Izvjestiteljica: Dina Balić, predsjednica Komisije za dodjelu  javnih priznanja

Poveznice