Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Sazvana 18. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 19. prosinca 2023. g. u 10 sati u Gradskoj vijećnici.

Dnevni red se sastoji od 25 točaka.

1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2023. g.

  - Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu prihoda

4. Prijedlog III. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2023. godinu

- Izvjestitelji: Ivica Škopljanac, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu i Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona

5. Prijedlog III. izmjena i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

6. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za ŽUPNI URED KAŠTEL NOVI, ŽUPA SV. PETRA APOSTOLA

7. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za ŽUPNI URED KAŠTEL NOVI, ŽUPA SV. PETRA APOSTOLA

- Izvjestitelj t. 5 do t. 7: Ivica Škopljanac, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu

8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kaštela u 2023. godini

9.  Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kaštela za 2024. godinu

10. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Kaštela za 2024. godinu

11. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu za Grad Kaštela

12. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2023. godinu

13. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Kaštela za 2023. godinu

14. Prijedlog III. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2023. godinu

15. Prijedlog III. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2023. godinu

16. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2023. godinu

17. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2023. godinu

18. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2023. godinu

19. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2023. godinu

20.  Plan mreže dječjih vrtića

21. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja

- Izvjestiteljica: t. 8. do t. 21.: Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

22. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova za 2024. godinu

23. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

24. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

    - Izvjestiteljica t. 22 do t. 24.: Marija Vučica, pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj i fondove Europske unije

25. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih s financijskim planom za 2024.  godinu

- Izvjestitelj: Ante Baturina, predsjednik Savjeta mladih

Poveznice