Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Sazvana 17. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 27. studenog ( ponedjeljak) 2023. g. u 10 sati u Gradskoj vijećnici.

Dnevni red se sastoji od 27 točaka.

1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu

4. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kaštela za 2024. godinu

5. Prijedlog odluke o gradskim porezima

- Izvjestiteljica t. 3. do t. 5.: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda

6. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2024. godinu

- Izvjestitelji: Ivica Škopljanac, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu i Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona

7. Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

8. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za POMORSKO SPORTSKO DRUŠTVO GIRIČIĆ

- Izvjestitelj t. 7. i t. 8.: Ivica Škopljanac, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu

9. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2024. godinu

10. Prijedlog programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2024. godinu

11. Prijedlog programa javnih potreba ostalih udruga građana i organizacija civilnog društva te vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2024. godinu

12. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2024. godinu

13. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2024. godinu

14. Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2024.

15. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Kaštela za 2024.

16. Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2024. godinu

17. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći (božićnici) u 2023. godini

18. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći (božićnici) za roditelje i udovice poginulih branitelja Domovinskog rata u 2023.

- Izvjestiteljica t. 9. do t. 18.: Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

19. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine

-Izvjestitelj: Denis Ivanović, gradonačelnik

20. Prijedlog odluke o redu na pomorskom dobru

- Izvjestiteljica: Marija Vučica, pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj i fondove Europske unije

21. Prijedlog odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kaštela

22. Prijedlog odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Kaštela

23. Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Kaštela za 2024. godinu

- Izvjestiteljica t. 21. do t. 23.: Josipa Kurbaša Banovac, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

24. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Kaštela

25. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kaštela u 2024. godini

- Izvjestiteljica t. 24. i t. 25.: Ivana Modrić, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i stručne poslove

26. Prijedlog zaključka o utvrđivanju kandidata za imenovanje suca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu

27. Prijedlog zaključka o utvrđivanju kandidata za imenovanje suca porotnika za mladež Općinskog suda u Splitu

- Izvjestiteljica t. 26. i t. 27.: Vedrana Malenica, viša savjetnica za poslove Gradskog vijeća u Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika i stručne poslove

Poveznice