Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Sazvana 16. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 9. listopada (ponedjeljak) 2023. g. u 10 sati u Gradskoj vijećnici.

Dnevni red se sastoji od 19 točaka.

1. Usvajanje Zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2023. g.

4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine

Izvjestiteljica t. 3. i t. 4.: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda

5. Prijedlog II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2023. godinu

Izvjestitelji: Ivica Škopljanac, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu i Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona

6. Prijedlog II. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Dodatak 2. Ugovoru o sufinanciranju dijela vodoopskrbe i odvodnje Grada Kaštela (Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac)

8. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest. zem. 4859 k.o. Kaštel Sućurac

9. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Kaštela

10. Prijedlog odluke o prodaji čest. zem. 4833/1 k.o. Kaštel Sućurac u vlasništvu Grada Kaštela uz provedbu javnog natječaja

11. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

- Izvjestitelj t. 6. do t. 11.: Ivica Škopljanac, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu

12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o plaći i pravima iz radnog odnosa gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika

13. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Kaštela

14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja

15. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2023. godinu

16. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2023. godinu

17. Prijedlog II. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2023. godinu

18. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Kaštela za 2023. godinu

- Izvjestiteljica t. 12. do t. 18.: Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

19. Prijedlog rješenja o izmjeni  Rješenja o određivanju imena ulica i trgova na području naselja Kaštel Lukšić

- Izvjestitelj: Boško Džolić, predsjednik Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike

Poveznice