Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Sazvana 15. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 24. srpnja (ponedjeljak) 2023. g. u 10 sati u Gradskoj vijećnici.

Dnevni red se sastoji od 12 točaka.

1. Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Prijedlog statutarne odluke o izmjeni Statuta Grada Kaštela

Izvjestitelj: Mario Škopljanac, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

4. Prijedlog odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje

5. Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Kaštela za razdoblje od 2022. – 2024. godine

- Izvjestiteljica t. 4 i 5.: Marija Vučica, pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj i  fondove  Europske unije

6. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu

- Izvjestitelj: Ivica Škopljanac, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu

7. Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kaštela za 2022. godinu

- Izvjestitelj: Petar Kapov, službenik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu

8. Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela

- Izvjestitelj: Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona

9. Godišnje izvješće o stanju trgovačkog društva Zeleno i modro d.o.o. za 2022. godinu

- Izvjestitelj: Alen Lučić, direktor Zeleno i modro d.o.o.

10. Prijedlog odluke o naknadi za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća

11. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

12. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Komisije za dodjelu javnih priznanja

- Izvjestitelj t. 10. do t. 12.: Teo Antunović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Za točku 3. materijali će biti naknadno dostavljeni.

Poveznice