Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Sazvana 15. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 11. lipnja 2019. g. (utorak) u 11 sati u Gradskoj vijećnici. Dnevni red se sastoji od 45 točaka:

  1. Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća

  2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

  3. Informacije o sigurnosnim uvjetima na području Grada Kaštela za 2018. godinu.

    - Izvjestitelj: Neno Gudelj, načelnik Policijske postaje Kaštela

  4. Prijedlog odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj

       - Izvjestitelj: predstavnik Vodovoda i kanalizacije d. o. o. Split

  5. Prijedlog odluke izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grad Kaštela

  6. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odloženog otpada na području Grada Kaštela za 2018. godinu

  7. Prijedlog odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Kaštela

  8. Prijedlog odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti u svrhu izgradnje infrastrukture

  9. Prijedlog odluke o izmjenama  Odluke raspolaganja i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Kaštela

10. Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje javnih površina

      - Izvjestiteljica t. 5. do t. 10.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove

11. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi

12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe

      - Izvjestiteljica t. 11. i 12.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

13. Prijedlog odluke o stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Rive Kaštel Sućurca

      - Izvjestitelj: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

14. Prijedlog I izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2019. godinu

      - Izvjestiteljica: Marija Matija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i

        javnu nabavu

15. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne u Gradu Kaštela za 2019. godinu

16. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu

    - Izvjestiteljica t. 15. i t. 16.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove

17. Prijedlog izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2019. godinu

18. Prijedlog 1. izmjena Programa financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2019. godinu

19. Prijedlog 1. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2019. godinu

20. Prijedlog 1. izmjena programa u tehničkoj kulturi za 2019. godinu

21. Prijedlog 1. izmjena Programa financiranja javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2019. godinu

22. Prijedlog 1. izmjena Programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2019. godinu

23. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2019. godinu

      - Izvjestiteljica t. 17. do t. 23: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

24. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2018. godinu

25. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu

      - Izvjestiteljica t. 24. i t. 25.: Marija Matija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

26. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2018. godinu

27. Izvješće  o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2018. godinu

      - Izvjestiteljica t. 26.  i t. 27.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove

28. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2018. godinu

29. Izvješće o izvršenju Program javnih potreba predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2018. godinu

30. Izvješće o izvršenju Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2018. godinu

31. Izvješće o izvršenju Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2018. g

32. Izvješće o izvršenju Program financiranja javnih potreba udruga građana Grada, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za  2018.g.

33. Izvješće o izvršenju Program javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2018. godinu

34. Izvješće Zajednice športskih udruga Kaštela o realizaciji detaljnog plana sufinanciranja aktivnosti športskih udruga Grada Kaštela za 2018. godinu

35. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2018. godinu

      - Izvjestiteljica t. 28. do t. 35. : Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

36. Izvješće o radu Javne ustanove Športski objekti  Kaštela i Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2018. godinu

      - Izvjestitelj: Ante Šiškov,  ravnatelj Javne ustanove Športski objekti Kaštela

37. Izvješće o radu Muzeja grada Kaštela i Godišnje izvješće o izvršenje financijskog plana Muzeja grada Kaštela za 2018. godinu

      - Izvjestitelji: Ivan Šuta, ravnatelj Muzeja grada Kaštela

38. Izvješće o radu Gradske knjižnice Kaštela i Godišnji izvješće o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Kaštela za 2018. g.

      - Izvjestiteljica: Renata Dobrić, ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela

39. Izvješće o radu Dječjeg vrtića "Kaštela" za pedagošku godinu 2017/2018. i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića "Kaštela" za 2018. g.

      - Izvjestiteljica: Ivanka Vučica, ravnateljica Dječjeg vrtića "Kaštela"

40. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Izvješće o radu Savjeta mladih za 2018. godinu

      - Izvjestiteljica: Andrea Barać, predsjednica Savjeta mladih

41. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj -prosinac 2018. godine

      - Izvjestitelj: Denis Ivanović, gradonačelnik

42. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o organizaciji parkiranja

43. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja i ugovora o korištenju parkirališta u Gradu Kaštela  

      - Izvjestitelj t. 42. i t. 43.: Alen Lučić, direktor Zeleno i modro d.o.o.

44. Prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

    - Izvjestitelj: Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona

45. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove „Razvojna agencija Grada Kaštela“

      - Izvjestiteljica: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove

 

Materijale i poziv na 15. sjednicu Gradskog vijeća možete preuzeti linku ispod teksta

Poveznice