Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Sazvana 10. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 30. studenog (srijeda) 2022. g. u 10 sati u Gradskoj vijećnici. 

Dnevni red se sastoji od dvadeset osam točaka:

  1. Usvajanje Zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća

  2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

  3. Prijedlog proračuna Grada Kaštela za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

  4. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kaštela za 2023 . godinu

      - Izvjestiteljica t.3. i t. 4: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu prihoda

  5. Prijedlog programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

      - Izvjestitelj: Ivica Škopljanac, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu

  6. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u  Gradu Kaštela za 2023. godinu

      - Izvjestitelji: Ivica Škopljanac, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu i Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona

  7. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti  Grada Kaštela za 2023. godinu

  8. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za  2023. godinu

  9. Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2023. godinu

10. Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2023. godinu

11. Prijedlog  programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2023. godinu

12. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2023. godinu

13. Prijedlog programa javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2023. godinu

14. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kaštela u 2022. godini

15. Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Kaštela za 2023. godinu.

16. Prijedlog programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2023. godinu

17. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području grada Kaštela za 2023. godinu

   - Izvjestiteljica t. 7. do t. 17.: Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

18. Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru  na području Grada Kaštela za 2023. godinu

      - Izvjestiteljica: Josipa Kurbaša-Banovac, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

19. Prijedlog odluke o načinu financiranja predstavnika bošnjačke nacionalne manjine za 2023. godinu

      - Izvjestiteljica: Ivana Modrić, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i stručne poslove

20. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za roditelje i udovice poginulih branitelja Domovinskog rata povodom Božića

21. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za umirovljenike i nezaposlene povodom Božića

       - Izvjestiteljica t. 20. i t. 21.: Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

22. Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Kaštela

       - Izvjestiteljica: Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

23. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine

     - Izvjestitelj: Denis Ivanović, gradonačelnik

24. Prijedlog odluke o načinu sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana Grada Kaštela

25. Prijedlog odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija od strane građana Grada Kaštela

      - Izvjestiteljica t. 24. i t. 25.: Ivana Modrić, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i stručne poslove

26. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga

      - Izvjestiteljica: Marija Vučica, pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj i fondove Europske unije

27. Prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Kaštela

      - Izvjestiteljica: Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

28. Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela

      - Izvjestitelj: Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona

Poveznice